Proposta oberta d’estructura, objectius i mínims

Objectius

 • Generar una consciència de poder col·lectiu perquè els projectes puguin recolzar-se entre ells en comptes d’haver de recolzar-se en relacions mercantils i caure en l’autoexplotació.
 • Fomentar relacions i vincles entre projectes creatius del mateix tipus (per exemple: impremtes, ateneus, horts, grups de salut, grups de criança, etc.).
 • Fomentar relacions i vincles horitzontals entre projectes de diversos tipus per possibilitar intercanvis, xarxes, economies de regal i una cultura de reciprocitat.
 • Donar suport a les persones que vulguin començar nous projectes d’infraestructures compartint mate­rials i experiències.
 • Fomentar l’aprenentatge de capacitats i coneixements artesanals i realment útils per l’autoorganit­zació de la vida.
 • Compartir coneixements i recursos.
 • Possibilitar el nivell de coordinació entre projectes que els propis integrants vegin fructuós i necessari.

Estructura

 • Trobades semestrals a Catalunya. Les trobades no serien un congrés, sinó un espai comú però descentralitzat dissenyat per compartir recursos i fomentar relacions de qualitat, on les mateixes persones puguin establir contactes, prendre iniciatives i generar xarxes de forma àgil, sense passar per processos burocràtics.
 • La coordinadora està enfocada a participants de projectes creatius i d’infraestructura, o a persones amb la intenció d’impulsar un d’aquests projectes.
 • Organització minimalista, des de baix i des de les necessitats pròpies. La trobada serà un espai per fomentar la generació d’altres tipus d’organització i coordinació: des de les llistes de correu fins a les xarxes, jornades i actes compartits; sense que cap grup o individu hagi de participar d’estructures que no responguin directament a les seves necessitats d’organització (per exemple: tres col·lectius d’horts i un col·lectiu d’autogestió de la salut podrien organitzar una iniciativa conjuntament, sense que altres col·lectius amb altres necessitats haguessin de participar-hi).
 • Una comissió voluntària, establerta en cada trobada, que s’encarregui d’organitzar i fer difusió de la següent trobada i de convidar nous col·lectius a participar-hi.
 • Una comissió per establir una pàgina web per publicar tots els col·lectius i projectes que hi vulguin aparèixer formant part de la coordinadora.

Mínims

Poden participar persones involucrades en projectes creatius i d’infraestructura, o amb intenció d’impulsar un projecte d’aquest tipus. Per projectes creatius i d’infraestructura entenem qualsevol projecte que respongui a una necessitat de la vida (cultural, emocional o física) que produeixi eines necessàries per la lluita (espais, propaganda, cures, capacitats d’autodefensa, etc.) o que comenci a construir aquest món que portem als nostres cors.

No importa gens com s’etiquetin els projectes amb voluntat de participar, però sí és necessari que els seus principis, pràctiques i ideari siguin llibertaris, encara que no utilitzin aquesta paraula. Assumint que un grup de gent heterogènia no arribarà a un consens sobre aquest terme, entenem que «llibertari» (com a mínim en aquest document) vol dir: amb una perspectiva revolucionària o transformadora, a favor d’un món saludable, heterogeni i lliure; contra el Patriarcat, el Capitalis­me, l’Estat, la dominació i la destrucció del planeta i dels altres éssers vius, i tots els altres tipus d’explotació i opressió. També vol dir: compromís amb els valors de solidaritat, suport mutu, autoorganització i lliure associació, i independència de tot partit polític, institució estatal i sindicat subvencionat.

Entenem que moltes lluites i valors importants no queden reflectits aquí, però respectem la dife­rència entre nosaltres, valorem el conflicte constructiu, reconeixem que a totes i tots ens queda molta feina per fer, que cap lluita és perfecte i acceptem el que és evident: que enumerar aquí una llista completa de totes les lluites i valors no farà que realment es valorin a la pràctica, que la lluita s’ha de perfeccionar al carrer i no al paper.

La primera trobada se celebrarà el 17 i 18 d’octubre a Manresa

 • Presentació de projectes, individus (funció, breu història, necessitats i desitjos).
 • Elaboració d’un ordre del dia més detallat.
 • Quedar entre projectes similars.
 • Temps lliure per tallers de diversos coneixements artesanals, tècniques, etc.
 • Canvis en la proposta d’objectius, estructures i mínims.
 • Formar una comissió per organitzar la següent trobada.

(També hi haurà temps per cuinar, menjar i jugar juntes, i espai per a nenes i nens).